Klimatoptimerar Sveriges lantbruk


Aktuellt

2015-03-24

Ett förändrat klimat påverkar förutsättningarna för skogsbruket. Läs här en rapport om hur vilka risker och möjligheter ett förändrat klimat medför! (länk till rapport)


2015-02-25

Ett förändrat klimat påverkar skogsbruket kraftigt genom ökad risk för skador orsakad av stormar eller skadegörare. Men ett förändrat klimat medför också möjligheter såsom nya arter eller tjänster inom skogsbruket.Här kan du läsa mer om det


2015-02-19

Risken för torka ökar i delar av Sverige på grund av att klimatet förändras. Som företagare kan man minska risken för negativ effekt av torkan genom att ha mer höstsådda spannmål, komplettera vallodlingen med majs (om det går), odla med ”strip-tillage”, som gör att det är mer skörderester i ytan och som på så sätt skuggar marken. För vissa företag kan det vara aktuellt med bevattning. Lyssna på en av Hushållningssällskapets bevattningsexpertser, Peter Malm, som berättar mer om detta: https://www.youtube.com/watch?v=Hn7t99FfGz0


2014-11-20

Gradvis medverkar på ELMIA Odla den 9-10 december. Vi står i Hushållningssällskapets monter och pratar om risken för torka och behovet av bevattning. Välkomna dit!


2014-11-17

 Gradvis berättar om risken för marktorka i o m ett förändrat klimat i lantbruksnytt.com, ,. Se inslaget här : http://www.lantbruksnytt.com/tv/ klicka på program 141028. Inslaget börjar 7.45 in i programmet.


2014-10-27

”Mer extremväder är att vänta”, berättas i Vetenskapens värld (program 8/17). Enligt en tysk studie finns det ett samband mellan det extrema vädret och uppvärmningen av Arktis. Här är en länk till hela programmet. http://www.svtplay.se/vetenskapens-varld


2014-10-10

Gradvis medverkar på ELMIA Lantbruk- maskin och fält 22-25 oktober 2015! I vår monter får ni se kartor som visar hur risken för torka förändras i olika delar av Sverige. Välkomna!


2014-09-29

Ny rapport från SMHI visar framtida risk för torka.

SMHI har på uppdrag av Gradvis gjort en analys över antalet dagar med risk för torka i o m att klimatet förändras. Analysen visar att antalet dagar med marktorka redan vid mitten på seklet kan komma att fördubblas jämfört med referensperioden. Störst ökningar ses mot slutet av seklet i Skåne, delar av Kalmar län samt på Öland och Gotland där medianförändringen visar uppemot fyra gånger fler dagar med marktorka. Läs rapporten om markfuktighet.


2014-04-03

En vägledande dom från Miljööverdomstolen har minskat tidslängden på ett tillstånd med tanke på osäkerheten kring hur ett förändrat klimat påverkar nybildandet av grundvatten. Läs domen här

 


2014-03-27

Våren har kommit rekordtidigt i år! Läs om den tidiga tillrinningen i vattenkraftsdammarna i en artikel hos Ny teknik:

www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vattenkraft/article3813923.ece


2014-03-25

Livsmedelsverket har publicerat en rapport från projektet ”Nationell samverkan kring klimatrelaterad smittspridning av mykotoxiner” . I studien har man undersökt förekomsten av fusariumsvamp och mykotoxiner i svenskodlad havre och vete. Fusariumsvampar infekterar spannmål redan på fältet och under tillväxten bildas mykotoxiner som kan framkalla cancer, sätta ned immunförsvaret och störa reproduktionen hos både människor och djur. De viktigaste faktorerna som påverkar svamparnas tillväxt är temperaturen och tillgången på vatten, faktorer som man tror förändras till följd av de pågående klimatförändringarna.

Kartläggningen gjordes under åren 2009, 2010 och 2011. De fann att Det fanns ett starkt samband mellan mängden DON och svampen F. graminearum vilket bekräftar att svampen är etablerad även i Sverige och producerar DON i både vete och havre. De genomsnittliga halterna av DON var högst 2011 och i västra Sverige för samtliga år och spannmålsslag.

Här är en länk till rapporten:
www.slv.se/upload/dokument/rapporter/bakterier_virus_mogel/2014-Livsmedelsverket-%202---Fusarium-och-dess-toxiner-i-spannm%c3%a5l.pdf2013-10-15
Gradvis medverkar på konferens om klimatanpassning med rådgivare och forskare i Norge. 


2013-10-23

200 år med klimatförändring. Föreläsning av Hans Rosling. www.youtube.com/watch


2013-10-17

Hur påverkas min skog av ett förändrat klimat? Nu inleds ”Gradvis, klimatoptimering av svenskt skogsbruk”! www.hush.se/. För mer information kontakta projektledare Magnus Ekström magnus.ekstrom@hushallningssallskapet.se, tel 0708-241020.


 2013-02-22

Vi kommer att behöva nya strategier för vårt växtskydd i och med att klimatet håller på att förändras. Läs mer om hur behovet av växtskyddsmedel kommer att påverkas i den uppdaterade rapporten ”Växtodling 2040”.

 


 2013-02-06  

Rapporten ”Husdjur 2040” är nu uppdaterad med fler vetenskapliga rapporter och reviderat avsnitt om sjukdomar bland våra husdjur. Bland annat finns nu en karta som visar antalet fall av mjältbrand under början av 1900-talet. Sporer från mjältbrand kan fortfarande finnas kvar i marken. Risken att drabbas av mjältbrand är dock liten jämfört med andra sjukdomar som sprids med bl a knott.

 

Läs rapporten


  2013-01-31

 Läs om förutsättningarna att odla grönsaker i ett förändrat klimat! Sverige kommer att ha goda förutsättningar att odla grönsaker, med bra tillgång på mark och vatten, speciellt jämfört med odlare längre söderut i Europa. Mer information finns i rapporten Grönsaksproduktion 2040, skriven av hortonom Christina Marmolin, HS Skaraborg.

Läs rapporten


 2012-10-26

Film från föreläsning på Borgeby Fältdagar 2012 och arrangerades av Gradvis. Föreläsningen är uppdelad i tre delar.

Del 1    Del 2    Del 3

 


 

 2012-10-23

Med ett varmare klimat ökar problemen med skadegörare, växtsjukdomar och ogräs. Vi behöver metoder som hanterar dessa och samtidigt stärker näringens konkurrenskraft och tar hänsyn till miljön. Läs om hur ett förändrat klimat påverkar skadegörarna i rapporten ”Vässa Växtskyddet” från Jordbruksverket.


 

2012-06-19

Gradvis har monter på Borgebyfältdagar www.borgebyfaltdagar.se ! Besök oss gärna där, drick en svalkande slush medan vi talar om hur ni kan utnyttja de möjligheter och undvika de risker som ett förändrat klimat medför


2012-04-28

Gradvis kommer 30-31 maj 2012 att tillsammans med SJV att representera Sverige i en macro-regional workshop som handlar om hur jordbruket kring Östersjön kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Workshoppen arrangeras av balt adapt, SMHI och centret för klimatforskning i Norrköping


2012-02-20

Gradvis har medverkat på samtliga mjölkföretagardagar.


2011-12-13

En sammanställning över våra populära, inspelade föredrag finns under Rapporter & Faktablad


2011-11-28

Projekt Gradvis Gymnasieskola.
Gradvis är till stor del är ett projekt som handlar om information, där målet är att rusta svenska lantbrukare med kunskap så att de kan anpassa sina företag till ett förändrat klimat och på så sätt öka sin konkurrenskraft. Då många av framtidens lantbrukare,djurskötare och maskinförare finns på naturbruksgymnasierna ser vi detta som en mycket viktig målgrupp att nå ut till. Läs mer


2011-11-24

Föreläsning av Ann Albihn om klimatförändringar och djurhälsa. Se filmen Föredraget hölls på Elmia Lantbruk hösten 2011.

 


2011-10-25

Föreläsning av Line Strand, Gradvis, om projektet GRADVIS. Se filmen
 


2011-10-14

Lyssna på inslag om Gradvis på gotlandsradion


2011-09-23

Läs SMHI rapport det vetenskapliga läget kring klimatet. Läs mer under Rapporter&Faktablad


2011-09-20

Se rådgivningsföredrag om nya problemogräs i ett förändrat klimat. Föredraget hölls på Borgeby Fältdagar 2011 av Håkan Fågelfors. Se filmen


2011-09-07

Se rådgivningsföredrag om odling av trädgårdsväxter i ett förändrat klimat. Föredraget hölls på Borgeby Fältdagar 2011 av Kristina Marmolin. Se filmen


2011-09-05

Lyssna på klimatinslag på Sveriges Radio om bl a majs och mjölkproduktion i ett varmare klimat. 


2011-09-02

Lyssna på Radio P4 Halland om vädret och klimatet efter det eviga regnandet.


2011-11-02

Besök Gradvis på Elmia i höst den 19-22/10


2011-06-27

Besök Gradvis på sommarmötet i Eksjö den 27 augusti 2011.


2011-06-01

Besök Gradvis monter på Borgeby Fältdagar


2011-02-14

Vi erbjuder skräddarsydda seminarier om klimatets påverkan på jordbruket. Seminarierna utgår från de förändringar som förutspås för den del av Sverige du verkar och seminarierna anpassas till den eller de produktionsinriktningar du är intresserad av. Läs mer.


2010-05-06
Funderar du på hur din växtodling kan komma att påverkas av ett förändrat klimat?

I rapporten Växtodling 2040 finns svar. Se under Rapporter & Faktablad.
 


2010-05-04

Nu finns rapport 1 ”Klimatet 2040” att ladda ner. Rapporten hittar du bakom flik  ”rapporter och faktablad”.
Det finns nu regionanpassade råd kring hur du kan anpassa din verksamhet till ett förändrat klimat. Klicka på ”Klimatkartan”  till höger.

 


2010-04-07

Lyssna på Hallandsekots reportage om Gradvis

sverigesradio.se/webbradio/webbradio.asp

 


2010-02-03

Den nya hemsidan för Gradvis° är nu igång!

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-02-06

 

 


Login | Copyright 2009 - Gradvis.se      Powered by Bizweb